Relationspædagogik

Relationspædagogik

Relationspædagogikken er den primære tilgang i det pædagogiske arbejde, som handler om at skabe felter af fælles opmærksomhed.

Som relationskompetente pædagoger møder vi den unge der, hvor de er, i forhold til deres personlige og sociale handlekompetencer. Vi tager ansvaret for at etablere mødet, og vi justerer vores opmærksomhed i forhold til den unges niveau og kompetencer.

Anerkendelse

Kvaliteten af samspillet i det pædagogiske rum mellem den unge og os som pædagoger er alt afgørende for, at vi kan være en vigtig faktor i deres udvikling og læring. Det pædagogiske møde bygger på positivitet og anerkendelse, som åbner for glæden, stimulerer de positive oplevelser og støtter den unge i deres udvikling.

At udfolde den unges historie

Den narrative tilgang handler om andet end at fortælle den gode historie. Det er vores opgave at være nysgerrig og gå på opdagelse i den unges egen historie og de dominerende fortællinger, de har skabt om sig selv. Hvad enten det er fortællinger, der fremhæver ressourcer og succes eller fiaskoer, skaber det den opfattelse, de har om sig selv.                                                                                                                                   

Jo flere historier, de samler, der kan passe ind i deres opfattelse, jo mere bekræftet bliver de i, at det er sådan, det er.

Responsen fra omverden har også betydning for opfattelsen af den unges fortællinger; bliver fortællingerne be- eller afkræftet i vores daglige sprog og kropssprog?                                                                     

Har den unge udpræget negative fortællinger om sig selv, kan det være svært for dem at opdage det positive. Her hjælper vi med at få ressourcer, potentialer, værdier og intentioner frem i fortællingen, så de over tid bliver en del af den unges egen fortælling.

Den unges alder og kognitive forståelse afgør, hvilke niveauer vi arbejder ud fra. Nogle gange er refleksion udgangspunktet, andre gange skal der handling til for at ændre historien, så den unge får en mere positiv tilgang til livet.

Aktiv deltager i eget liv

Vi arbejder målrettet på, at den enkelte er deltager, fremfor tilskuer, i sit eget liv og i hverdagen.              

 

Kontakt

Sociale medier