Sundhed

Sundhed

Mens jeres barn bor på Hytten, sørger vi for den almindelige kontakt vedrørende sundhed. Hvis dit barn får medicin, administrerer vi det. Vi følger dit barn til almindelig tandlægekontrol, og

vi følger desuden op på tidligere igangsatte forløb.

Hvis jeres barn kommer til skade eller bliver syg, kontakter vi læge, vagtlæge eller skadestue. Vi orienterer dig om, hvad der sker.

Som en del af en sund hverdag, sigter vi mod at de unge får tilstrækkelig og god søvn. Vi sørger for at der tilbydes sund og alsidig kost som vi bestræber os på, hovedsageligt, er økologisk. Særlige ønsker kan efter konkret drøftelse imødekommes.

Kontakt

Sociale medier