værdigrundlag

Værdigrundlag

Børne & Ungehjemmet Hyttens formål er at skabe et trygt, støttende og udviklende miljø for omsorgssvigtede unge. Vi arbejder ud fra en miljøterapeutisk tilgang, der respekterer den enkelte og skaber grobund for en positiv udvikling og trivsel. Hyttens værdier tager afsæt i udsagn som: Anerkendelse, Ligeværdighed, Nærvær, Struktur og Udvikling.

Anerkendelse

Anerkendelse er central for os. Vi ønsker at møde alle åbent og nysgerrigt, vi ser forskellighed som en styrke. Vi anerkender, at vi alle er forskellige og har forskellige behov og forventninger. At lytte, lære hinanden at kende og forstå den unge er vigtigt for os. Vi tror på, at vi alle har styrker og sårbarheder, – sådan er det at være til.

Ligeværdighed

Vi ønsker, at de unge føler sig forbundet til vores fællesskab. Det er bl.a. gennem denne forbundethed, at de unges sociale kompetencer udvikles, at de lærer at begå sig og føle sig som en del af noget større. 

nærvær

I den udviklende relation mødes alle, respektfuldt og nærværende. Vi anser nærvær for at være helt centralt i vores forhold til hinanden. Nærvær betyder at være til stede med sin opmærksomhed i nuet og over tid skabe en relation, der er præget af troværdighed og omsorg.

Struktur

En afgørende del af vores arbejde er den daglige struktur, som har til formål at skabe en genkendelighed og forudsigelighed i hverdagens aktiviteter. Selvom vi arbejder ud fra en fælles struktur for alle unge, prioriterer vi også individuelle hensyn, så hver enkelt unges behov kan blive mødt.

Udvikling

Alle udvikler sig forskelligt, har forskellige mål og ønsker for sig selv. At flytte sig positivt fra et sted til det næste sker på baggrund af kompetenceudvikling, understøttet af den mentaliserende tilgang. Udvikling er en personlig/individuel proces målrettet øget selvstændighed, livsmod og muligheder for fremtiden.

Kontakt

Sociale medier