Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Vores afsæt er, at den unges forældre er vigtige. Vi har meget positiv erfaring med godt forældresamarbejde, også når det kan opleves vanskeligt.

Vi forsøger at inddrage og orientere forældrene så meget som muligt. I vores kontakt med forældrene har vi fokus på forældrenes ressourcer og på at bringe dem bedst muligt i spil.

Det er vores opfattelse, at forældreinddragelse kan gøre det mindre svært for anbragte unge at indgå i og opretholde en relation både til forældre og til Hytten. Hvis alle voksne er på samme hold, mindsker det bekymringer for børnene.

Vi møder engang imellem forældre, de bliver kede af det, frustrerede eller vrede. Det skal der være plads til. Og vi har endnu ikke oplevet, at vi ikke har genskabt en god dialog.

Kontakt

Sociale medier