Børne & ungehjemmet Hytten
Et liv i balance
Læs mere

Børne & ungehjemmet Hytten

Hytten er dedikeret til at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for unge, der af forskellige grunde ikke har mulighed for at bo hjemme.

Vi stræber efter at være det bedste alternativ, hvor unge kan trives og udvikle sig.

Vores mission er at støtte de unge i at fungere i sociale sammenhænge og med deres integritet i behold – i fritiden, i skolen eller på deres arbejdsplads.

Vores mål er at hjælpe de unge med at opbygge deres egen identitet som dem de nu en gang er, at tro på, de repræsenterer noget værdifuldt for sig selv og deres omgivelser, for hermed at styrke deres selvtillid.

Vi har store ambitioner på vegne af de unge og ønsker at hjælpe dem med at skabe en meningsfuld tilværelse på deres egne præmisser. Vi tilbyder dem et hjem med den nødvendige støtte og vejledning i hverdagen, så de kan erhverve sig de grundlæggende færdigheder og den almene dannelse, der vil ruste dem til at leve så selvstændigt som muligt i fremtiden.

Vores pædagogiske arbejde er baseret på den relationspædagogiske tilgang. 

Vi anerkender, at unge, der har oplevet omsorgssvigt, ofte har mistet tilliden til voksne og forventer at blive svigtet igen. Det er derfor afgørende, at vi respekterer og anerkender deres forståelse af verden. Gennem relationen søger vi at genopbygge den unges tillid til voksne .Vi er opmærksomme på, at den svære proces, som den unge skal igennem, tager tid.
Vores pædagogiske arbejde er langsigtet og kræver tålmodighed. Samtidig er den daglige struktur afgørende for trivslen og udviklingen.
Genkendelighed og forudsigelighed er nøgleord, som vi arbejder ud fra.

Børne & ungehjemmet Hytten

Billeder

Kontakt

Sociale medier