Hyttens husorden

Hyttens husorden

Formålet med en husorden er at gøre det tydeligt, at Hytten skal være et trygt og godt sted for alle at bo og være.

Mobiltelefoner

 • Mobiler skal anvendes med fornuft og omtanke.
 • Mobiler skal være på lydløs ved fælles måltider, husmøder eller andre situationer, hvor det virker forstyrrende. Personalet vejleder om, hvornår dette er tilfældet.
 • Det er ikke tilladt at optage hverken lyd og/eller film af andre uden deres viden og samtykke.

Internet og tider

 • Der er trådløs internetadgang i fællesrummet samt på alle værelser.
 • På hverdage/skoledage/søndage er internettet slukket fra kl. 22:00 – 7.00.
 • Fredag og lørdag er internettet slukket fra kl. 24:00 – 7.00.

Rygning

 • For at sikre et sundt indeklima er det ikke tilladt at ryge/dampe indendørs.
 • Det er tilladt for de unge og gæster at benytte Hyttens fælles rygeareal, som er bag aktivitets-/motionsrummet.

Alkohol

 • Der er som udgangspunkt ikke tilladt at indtage alkohol på Hytten.

Euforiserende stoffer

 • Det er forbudt at indtage eller være i besiddelse af euforiserende stoffer, og forbudt at få det bragt af venner eller familie. Hvis dette sker, og det opdages, vil vi anmelde det til politiet, og dine besøgende vil ikke kunne komme og besøge dig mere, ligesom de må ikke færdes på vores område.

Hygiejne

Hyttens personale motiverer/understøtter de unge i at opretholde en god hygiejne.

 • For at sikre fælles sundhed, opfordres alle til at vaske hænder inden deltagelse i måltider og/eller når de tager mad fra køleskabet mv. Personalet vejleder herom.

Kæledyr

 • Det er ikke tilladt at have nogen former for husdyr – dette er en regel, der er lavet af hensyn til, at der kan være unge og/eller personale, der er overfølsomme overfor dyr.

Rengøring

 • Alle har et medansvar for, at der ser ordentligt ud på Hytten, og at der er rent både indenfor og udenfor. Alle forventes at rydde op efter sig selv, og de unge inddrages i rengøringen både af fællesarealer og værelser ud fra individuel vurdering fra personalet.
 • Det forventes, at de unge selv holder deres værelser rene og pæne. Personalet tilbyder hjælp og støtte hertil ud fra konkret individuel vurdering

Måltider

 • Der er faste spisetider, og det tilstræbes, at alle deltager ved fælles måltider. I forbindelse med fritidsaktiviteter mv. laves der individuelle aftaler om spisetid.
 • Aftensmad tilbydes ca. kl. 18.00. De unge, som ikke ønsker det tilbudte eller ønsker at spise på et andet tidspunkt, har mulighed for at spise rugbrød.
 • I weekender tilbydes der morgenmad indtil kl. 10, frokost ca. kl. 13:00.
 • Der laves individuelle aftaler om opgaver i forbindelse med forberedelse og tilberedning af måltiderne, samt borddækning og oprydning efter maden.
 • De unge har som udgangspunkt en fast ugentlig maddag.
 • Personalet laver madplan sammen med de unge.

Besøg ude/hjemme

Personalet har ansvaret for dig, når du bor på Hytten. For at kunne have gensidig tillid og respekt for hinanden, har vi følgende forventninger:

 • At du som udgangspunkt planlægger dine aftaler med din kontaktpædagog i god tid.
 • Vi forventer, at du altid giver Hytten besked om, hvor du befinder dig og hvornår du kommer hjem.
 • Vi forventer, at dine gæster hilser på og siger farvel til personalet, og at de også overholder vores husorden.
 • Hvis personalet vurderer, at en gæst er til gene eller fare for dig selv eller andre, kan vi afvise og/eller bortvise personen.
 • Når du er under 18 år og overnatter ude, er det nødvendigt, at vi har et telefonnummer til en forælder og en adresse.

Kontakt

Sociale medier