Indsats & statusbeskrivelse

Indsats & statusbeskrivelse

Indsats og dokumentation

Som anbringende kommune kan I forvente, at indsatsen fra Hytten tilrettelægges ud fra handleplanen.

Vi har en grundlæggende forståelse for, at den anbringende kommune via handleplanen og øvrig dialog bestiller en opgave hos Hytten, og at det er dén, vi skal løse. Kan vi ikke det, eller bliver vi i tvivl om vi kan, så kontakter vi sagsbehandleren for drøftelse.

Når vi har modtaget handleplanen, udarbejder vi en udviklingsplan sammen med eller for unge.

I udviklingsplanen beskriver vi delmål og indsatser til at opnå handleplanens mål.

Statusbeskrivelse

Vi leverer en statusbeskrivelse af høj faglig standard. Vi skriver helst i vores egen skabelon, hvor vi konkret forholder os til hvert enkelt mål i handleplanen. Vi har styr på, hvad der er den anbringende kommunes kompetencer, og respekterer dette. Samtidig er vi optaget af, at vi løfter det ansvar, der er vores i samarbejde og indsatsen.

Statusbeskrivelsen udarbejdes almindeligvis forud for opfølgningsmøder. Den sendes elektronisk med sikker post til den anbringende kommune. Medmindre andet er aftalt, sendes statusbeskrivelsen 14 dage inden statusmødet.

Anbringelsen handler først og fremmest om den unges mål. Derfor skriver vi status ud fra disse, og vi inddrager selvfølgelig den unge mest muligt.

Vi tager ikke betaling for indsatser, der ikke sker. Vi “holder ikke” fast i den unge, som ikke er velanbragt. Hvis vi vurderer, at foranstaltningen ikke er egnet til at opnå formålet, kontakter vi sagsbehandleren for en drøftelse. Det gør vi for at sikre, at der leveres den indsats, der ønskes.

Kontakt

Sociale medier