målgruppe

målgruppe

Vi har plads til 9 unge i alderen 15 -18 (23) år. Fordelt på følgende:

  • 5 pladser til alderen 15-18 år §43, stk. 1, nr. 6 med mulighed for ungestøtte efter §76 til det fyldte 23 år.
  • 3 af pladserne er fleksible pladser §§43/107.
  • 1 plads §107 (egen lejlighed)

Hytten er godkendt af Socialtilsyn Øst til anbringelse af unge med:       

  • Omsorgssvigt
  • Opmærksomhedsforstyrrelse                                                            
  • Tilknytningsforstyrrelse   

Vi henvender os til unge, som er blevet omsorgssvigtet, og/eller har tilknytningsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, og/eller indadreagerende adfærd som anbringelsesårsag. 

Afbrudte skoleforløb eller massivt fravær op til anbringelsestidspunktet kan også ofte ses hos målgruppen.

Målgruppen kan karakteriseret ved, at de unge oftest har levet i dysfunktionelle familieforhold med uforudsigelighed og eventuelt, skiftende voksne i hjemmet. Målgruppen kan udvise manglende tillid til voksne ofte som resultat af uforudsigelighed eller vold, misbrug og/eller af psykiske og psykiatriske problematikker hos forældrene.

Målgruppen kan have svært ved at mærke og opfylde egne behov, og derfor er deres identitet ofte usikker og usammenhængende. De kan have svært ved at kontrollere følelsesmæssige påvirkninger samt håndterer deres frustration og modgang, hvilket kan komme til udtryk i deres handlinger.

Målgruppen mangler sociale færdigheder, der gør det svært for dem at navigere, forstå og leve op til de normer og krav, der eksisterer i sociale sammenhænge og i samfundet generelt.

Hytten modtager ikke unge der:

  • Har et stort misbrug af alkohol og/eller euforiserende stoffer.

Kontakt

Sociale medier