magtanvendelse

magtanvendelse

I tilfælde hvor det har været nødvendigt at anvende magt, orienteres forældre og der indberettes til anbringende kommune og Socialtilsyn Øst.

Vi gennemgår episoden med den unge hvor fokus er på at sikre, at den unge ikke er utryg eller bekymret for, at der er nogen der ”er sure”. I gennemgang med den unge accepterer og respekterer vi, hvis den unge mener, indgrebet var uberettiget. Vi forklarer vores forståelse, men forsøger ikke at ”overbevise” den unge om, at vi har ret. Hvis den unge oplever sig uretfærdigt behandlet, så fremgår det af indberetningen.

Det er meget sjældent, der forekommer magtanvendelse på Hytten. Men hvis det er sket, så gennemgås episoden på personalemøde og på vores supervision. Det gør vi for at sikre, at vi lærer og bliver dygtigere.

Vi gennemgår oftest konkrete episoder, hvor der ikke er brugt magt – for at holde fokus på, hvad det er vi særligt gode til og som medvirker til, at vi undgår magtanvendelse.

Kontakt

Sociale medier