normering

normering

Vores normering er beregnet ud fra 1 medarbejder til 3 unge.

Det betyder at normeringen ser ud som følgende, (såfremt der er 7 eller 8 unge indskrevet).

Personale om morgenen:

Der er 2 medarbejder om morgenen indtil de unge er sendt til skole/ungdomsuddannelse / STU.

Ved ny indflytninger/ opstart, kan der laves særligere aftaler om ekstra normering.

Personale i dagtimerne:

I dagtimerne er der som udgangspunkt 1 medarbejder på Hytten. Derudover kan er enten den pædagogiske ansvarlige, eller vores forstander tilstede i dagtimerne på hverdage.

Personale eftermiddag, aften og i weekender:

Der er 3 medarbejdere på arbejde om eftermiddagen / aften, og weekenden.

Personale om Natten:

Der er 1 hvilende medarbejder som fysisk er til stede på Hytten om natten, og derfor altid kan kontaktes og fysisk kan være til rådighed for de unge.

Brug af Vikar:

Vi bruger ikke eksterne vikarer. De unge skal ikke opleve, at der kommer nogen, de ikke har mødt eller er blevet introduceret til. I stedet har vi et antal ansatte vikar, uden fast timetal.

De kan være uddannede pædagoger, eller personer som er faglig erfarende inden for området.

Vi forholder os altid aktivt til vores vikars kompetencer og sikrer, at indsats og tilgang er i overensstemmelse med Hyttens værdier og faglige metoder.

Kontakt

Sociale medier