PÆDAGOGERNE OG ANDRE VOKSNE

PÆDAGOGERNE OG ANDRE VOKSNE

Når du flytter ind, vil du få en fast kontaktpædagog.

Du kan få hjælp fra alle voksne på Hytten, men det vil mest være din kontaktpædagog, du laver aftaler med.

Det er sammen med din kontaktpædagog, du laver din pædagogiske handleplan hvor I, i fællesskab beslutter hvordan dine delmål skal se ud.

Det er også din kontaktpædagog, der deltager i handleplansmøderne.

Kontakt

Sociale medier