SKOLE OG UDDANNELSE

SKOLE OG UDDANNELSE

Unge der bor på Hytten, skal passe skole eller et andet dagtilbud. Hytten har ikke en intern skole, så i forbindelse med anbringelsen afklares der skoletilbud til den unge. Det er PPR (kommunal skoleafdeling) der anviser skoletilbuddet.

Hytten samarbejder med de omkringliggende skoler og uddannelsesinstitutioner og vi vægter højt, at den unge passer sit skoletilbud/uddannelsesforløb. Hvis det ikke fungerer, kan I som forældre regne med, at vi handler på det og at vi orienterer jer.

En del unge kan have haft en svær skolegang. Både det faglige, det sociale eller en blanding kan have været en udfordring.

For at skabe en god skolegang, er samarbejdet mellem forældre, skolen og Hytten vigtigt.

Hytten deltager i møder og skolehjemsamtaler samt andre arrangementer på skolen (skolefester, fællesspisninger osv.) Som forældre inviteres I også med – og vi henter jer gerne ved toget eller bussen og følges med jer, hvis I ønsker det. Vi vil altid meget gerne have jer med, det er jo jeres barn. Men hvis I af forskellige årsager ikke kan få det til at hænge sammen, er det også helt ok.

Kontakt

Sociale medier