takster

takster

Takster pr. 1. maj 2024

Takstberegningen tager udgangspunkt i VUM2 og ICS tematik/dimensionering.

Hytten § 43, stk. 1, Pris pr. døgn: 3.255,00,- / 99.006, – pr. måned

Unge, der har behov for omfattende verbal og praktisk/fysisk støtte, op til 8 timer i døgnet/

pr. uge 56 timer/døgndækning. Svarende til VUM2 – funktionsniveau / ungeprofil 3.   (Taksten inkluderer udgiften til tøj- og lommepenge jf. KL’s takster)

Hytten § 107 (døgnbemandet) Pris pr. døgn: 2.976,00,- / 90.520, – pr. måned

Voksne, der har behov for omfattende verbal og praktisk/fysisk støtte, op til 8 timer i døgnet/

pr. uge 56 timer/døgndækning. Svarende til VUM2 – funktionsniveau / ungeprofil 3.      Læs mere uddybende information om takster i Hyttens, overordnet beskrivelse af ungeprofiler, takstkategorisering, og ydelses- og profilbeskrivelser.

OBS! Da Hytten er et privat børne- og ungehjem er taksterne inkl. moms, hvorimod takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms. Momslovens § 13 fritager sociale private tilbud for moms, hvilket betyder at den indgående moms ikke kan fratrækkes. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms

Ring til Forstander & visitator Claus Storm på 91 10 48 49 for yderligere information vedrørende priser, eller send en mail til cs@bu-hytten.dk

Overordnet beskrivelse af ungeprofiler med afsæt i VUM2 & ICS

Ungeprofil 3 – Takst kategori C

Takst: § 43     kr. 3255,00,- pr. døgn

Takst: § 107   kr. 2976,00,- pr. døgn

Unge med behov for omfattende støtte, op til 8 timer i døgnet.

Unge, der har behov for omfattende verbal og praktisk/fysisk støtte samt omfattende hjælp, svarende til VUM2-funktionsniveau 3.

Unge, der på grund af funktionsnedsættelse(r), kognitive udfordringer, psykisk skrøbelighed og/eller adfærdsproblemer m.v., har brug for omfattende støtte. Det vil sige verbal og fysisk støtte samt praktisk hjælp i alle situationer inden for et enkelt eller flere ydelsesområder. I flere situationer inden for det enkelte ydelsesområde skal/kan støtten også gives om natten, fx:

  • Unge, der har brug for omfattende støtte til hygiejnesituationer, påklædning, indtagelse af medicin m.v.
  • Unge, der har brug for en-til-en kontakt udenfor boligen, og hvor medarbejdere kun koncentrerer sig om den ene unge.
  • Unge, der har brug for omfattende støtte for at kunne indgå i og fastholdes i aktiviteter.
  • Unge, der har brug for omfattende støtte for at kunne indgå i, fastholdes i aktiviteter eller samværssituationer, eller beboere der på grund af kommunikationshandicap har brug for omfattende støtte, når den unge kommunikerer med og til andre.
  • Unge, der i ”overgangssituationer” har brug for omfattende støtte med henblik på at forebygge usikkerhed, uro og forvirring. Det kan f.eks. være i situationer, hvor den unge skal skifte mellem skoletilbud og hjem, eller når en aktivitet begynder og slutter, besøg andre steder, ved personaleskift, eller når noget uventet sker.
  • Unge, der har brug for omfattende støtte til at fastholde eller skabe et socialt netværk.
  • Unge, der har brug for omfattende støtte for at kunne opfylde sine rettigheder og pligter i forhold til f.eks. økonomi.
  • Unge, der har brug for omfattende støtte til f.eks. kommunikation via hjælpemidler og/eller almindelig teknologi. Der benyttes individuelle kommunikationsredskaber ud fra en individuel afdækning inden for totalkommunikation/sanseintegration.

DOWNLOAD

Ungeprofiler og takstkategorisering 

DOWNLOAD

Ydelses- og profilbeskrivelser

Kontakt

Sociale medier