konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Vi arbejder med at begrænse antallet af konflikter. Det gør vi blandt andet ved at forberede de unge godt på deres hverdag og lytte til deres synspunkter og forståelser. Samtidig er vi klar over, at der vil opstå konflikter med de unge, der er anbragt hos os. Og også, at udvikling blandt andet sker gennem konflikter.

Vi lytter til den enkeltes behov og sigter mod at stille de krav, som de unge kan honorere.                               

Vi arbejder med afsæt i relationen, med fokus på krav-ressource vægtskålen. Når konflikterne opstår, er vi rolige, tydelige og arbejder aktivt med ikke at optrappe konflikter. Vi skaber mulighed for at de unge kan trække sig og giver dem ro til at falde ned, inden vi sammen prøver at finde nye strategier og handlemuligheder.

For at støtte den unge i, at handle anderledes, sammen ser vi fremad og finder sammen med den unge ud af, hvordan en lignende situation kan undgås en anden gang. Den pædagogiske indgangsvinkel på Hytten er at have fokus de unges kognition og handle anerkendende med afsæt i de unges ressourcer.

I vores indsats går vi meget langt for at undgå brug af magtanvendelse.

På vores personale møder og på vores supervision gennemgår vi konkrete konflikter og forholder os til, hvordan vi evt. kan handle anderledes for at den unge ikke kommer ud i flere konflikter.

Kontakt

Sociale medier